Προφίλ

Η ΝΟVEL Chemicals είναι μία βιομηχανία παραγωγής χημικών προϊόντων καθαρισμού.

Ιδρύθηκε το 1993 από τον Χημικό Μηχανικό Διαμαντή Δάγλα .
Το 2002 μεταφέρθηκε σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1300 τ.μ. στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Σήμερα η εταιρία παράγει πάνω από 25 ομάδες προϊόντων και επί συνόλου 140 κωδικούς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών του επαγγελματία αλλά και του νοικοκυριού. Τα τελευταία τρία έτη η Νovel έχει λανσάρει επιτυχώς στην αγορά 24 νέους κωδικούς προϊόντων . Τα προϊόντα της εταιρίας καλύπτουν όλο το φάσμα της Ελληνικής αγοράς.

Η Novel εκσυγχρονίζεται διαρκώς και από τις αρχές του 2013 έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος κτηριακών εγκαταστάσεων εκσυγχρονισμού.

Η διοίκηση της εταιρίας καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα μέσω της πολιτικής του συμμετοχικού μάνατζμεντ στη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την υπευθυνότητα αλλά και αυτοπεποίθηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η εταιρία μας αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα, ευελιξία και τόλμη τις προκλήσεις της αγοράς. Αντλεί τη δύναμή της μέσα από την υψηλή παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού της και την τεχνογνωσία στην παραγωγή προϊόντων καθαρισμού. Επιπρόσθετα, η Novel έχει επιδείξει ιδιαίτερη ικανότητα στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία . Αυτές οι αρετές έχουν εξασφαλίσει στην εταιρία μία διαρκή και δυναμική αναπτυξιακή πορεία.

Η Novel αντιμετωπίζει τους προμηθευτές της με σεβασμό τηρώντας με συνέπεια τις υποχρεώσεις της απέναντί τους.