Παραγωγή

Η Novel διανύει την τρίτη δεκαετία λειτουργίας της. Η πίστη στις αρχές και αξίες της, την έχουν εδραιώσει στην αγορά προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας σε οικονομικά προσιτές τιμές.

Κύρια χαρακτηριστικά της εταιρείας είναι η εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και η καινοτομία στον σχεδιασμό νέων προϊόντων.

Την τρέχουσα χρονική περίοδο  η εταιρεία έχει ξεκινήσει να υλοποιεί ένα αρκετά ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) με επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεών της και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η συνεχής ανάπτυξη της εταιρίας οδήγησε στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Μεγάλη συμμετοχή στην προσπάθεια αυτή είχε το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας. Το διοικητικό προσωπικό απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη υψηλής κατάρτισης (πτυχιούχοι ΑΕΙ) . Το εργατικό και τεχνικό προσωπικό αποτελείται από άτομα που εργάζονται πολλά χρόνια στην εταιρία και διακρίνονται για τον επαγγελματισμό τους και την υψηλή ειδίκευση.

Η εταιρία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 Πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA HELLAS.

Αξίζει να σημειωθεί η οικολογική συνείδηση της εταιρείας, η οποία έχει πιστοποιηθεί και με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, και έχει προχωρήσει στην τροποποίηση ήδη παραγόμενων προϊόντων, ώστε να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Είναι επίσης συνδεδεμένη με το σύστημα Βιολογικού Καθαρισμού Θεσσαλονίκης.