Παραγωγή

Παρά την δύσκολη περίοδο που διανύουμε η Novel έχει ξεκινήσει να υλοποιεί ένα αρκετά ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) με επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεών της και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η συνεχής ανάπτυξη της εταιρίας οδήγησε στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Μεγάλη συμμετοχή στην προσπάθεια αυτή είχε το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας. Το διοικητικό προσωπικό απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη υψηλής κατάρτισης (πτυχιούχοι ΑΕΙ) . Το εργατικό και τεχνικό προσωπικό αποτελείται από άτομα που εργάζονται πολλά χρόνια στην εταιρία και διακρίνονται για τον επαγγελματισμό τους και την υψηλή ειδίκευση.

Η εταιρία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 Πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA HELLAS.

Είναι επίσης συνδεδεμένη με το σύστημα Βιολογικού Καθαρισμού Θεσσαλονίκης και στα επόμενα σχέδιά της είναι να πιστοποιηθεί και με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.